Alzheimerova choroba

Alzheimer vs. demencia

Pojem Alzheimer si ľudia väčšinou spájajú so zabúdaním a demencii prikladajú váhu až v starobe, a teda používajú skôr slovné spojenie „starecká demencia“, ktorá sa však môže prejaviť aj u štyridsať ročných ľudí. Aký je teda rozdiel medzi týmito ochoreniami? Demencia predstavuje celý súbor alebo skupinu progresívnych ochorení, ktoré postihujú mozog. Alzheimer je teda len jeden druh demencie, ktorý sa však vyskytuje najčastejšie a tvorí až 60% ochorení demencie. Preto majú obe choroby rovnaké symptómy.

stadia alzheimera mozog

Spôsob vzniku Alzheimerovej choroby

Rovnako ako aj iné ochorenia, aj Alzheimerovu chorobu môže spôsobiť viacero príčin ako je dedičnosť, vek, imunitný systém, životný štýl či prostredie alebo vírusPodstatou vzniku Alzheimerovej choroby je však tvorba nánosov chorobnej bielkoviny, ktorá spôsobuje zánik mozgových buniek a stenčovanie mozgovej kôry. Keďže ide o postupnú tvorbu nánosov tejto bielkoviny, ide aj postupný priebeh ochorenia, ktoré sa môže v každom štádiu ochorenia prejavovať rôznorodo.

Vráťte sa späť
do každodenného života

Certifikovaný, overený a bezpečný výživový doplnok na prírodnej báze. Je účinne nápomocný pacientom po ischemickej, alebo hemoragickej cievnej mozgovej príhode a po traumatickom poranení mozgu k opätovnému dosiahnutiu nezávislosti v každodennom živote. Obsahuje vyvážený komplex synergicky pôsobiacich zložiek, ktoré priaznivo podporujú rehabilitačný proces.

Predajná cena: 420 €
Čo je to cievna mozgová príhoda? Poznáte príznaky, riziká či liečbu?
Moderné metódy liečby po cievnej mozgovej príhode
Vráťte sa späť do každodenného života po cievnej mozgovej príhode
Starostlivosť o pacienta po cievnej mozgovej príhode

Najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby

Prvé štádium Alzheimerovej choroby sa prejavuje začínajúcou až miernou demenciou, kedy človek začína zabúdať na činnosti, ktoré doteraz vykonával automaticky. Napríklad môže zabudnúť brať lieky, spomenúť si na názov, ktorý poznal už veľmi dlho či mať menší problém orientovať sa v čase alebo v priestore, ktorý poznal. Druhé štádium je už mierne pokročilé, kedy sa demencia prejavuje najmä v stravovaní, obliekaní a kedy pacient potrebuje 24 hodinovú starostlivosť. Posledné tretie štádium už zodpovedá pokročilej demencii a vtedy už bádať na pacientovi problém s rečou, pamäťou, prípadne imobilitou pacienta. Samozrejme, okrem toho sa Alzheimerova choroba prejavuje aj behaviorálnymi poruchami, a teda poruchami správania, ktoré sa môžu prejaviť stresom, agresiou, odmietaním, napätím. Preto ide o závažné ochorenie, ktoré ovplyvni život nielen pacienta, ale aj osoby, ktorá sa o pacienta stará.

Liečba Alzheimerovej choroby

V súčasnosti ešte stále nie je vynájdený liek, ktorý by dokázal Alzheimerovu chorobu úplne vyliečiť. Je však možné symptómy tejto choroby potlačiť, zmierniť či spomaliť. Dôležitá je samozrejme zdravá strava a prevencia, aby ochorenie vôbec nenastalo. Je preto potrebné v každom veku neustále trénovať pamäť, a to formou vedomostných súťaží, skladaním puzzle či lúštením hlavolamov, tajničiek, sudoku či hraním kariet alebo šachu. Určite pomôže aj komunikácia s ľuďmi, čítanie kníh odbúravanie stresu a užívanie tých správnych vitamínov či výživových doplnkov, ktoré pomáhajú Alzheimerovu chorobu spomaliť. 

Najnovšie články o alzheimerovej chorobe